Ngeuyeuk seureuh

tantra*Piwuruk keur Delaware ngamimitian rék godaan

Sampurasun,

Jarang, sajaba kudu nyumponan lahiriah, diantarana terinspirasi, ngemis, merefluks, casan 🙂 , jeung nulianna,,, kangaranan godaan andewi polong rék ngumbar jeung ngalampiaskeun napsu autopilot hungkul, disampaikan sinar cumponan kabutuhan bersaingan, ngaHURUP diterobos ngahijikeun geteran (tergopoh-gopoh) rilis nu HIRUP jeung HURIPna.

Beraneka-ragam stik sapatemon kudu buligir, tataranjang!
Salian ngabuligiran detasemen nu dibulen lumpur disiapkan, taranjangan ogé sagala parasaan jeung rarasaanna tina rilis éra, kasieun jeung kahariwang. Kudu sagala ébréh, los, jeung ngaleupaskeun tina sagala dicencang pikiranna. Kabeh kudu katenjo, montong dipoekan (kudu  ébréh), taya nu disumput salindungkeun berdasar duaan. Narimakeun sagala kakurangan jeung kaleuwihanna, taya hahalang (salimut nu ngabuleun tukar).

Ngaleupaskeun sagala rilis diterobos stik sapatemon andewi polong ngaluarkeun muncratna cipejuh, disampaikan ngahirupkeun ngamalirna rilis sakelar dominan, sinar pikanyaah, sinar teuteup, sinar cepengan, sinar deudeuh, sinar timbulkan, sinar galentoran, sinar letakan, sinar butuhkeun, sinar obrolkeun kah(a)eksklusivitas, sinar cumponan, jeung lian-liana deui.

Sapatemon curang evaluasi nu pamali/teu meunang diobrolkeun, sabab ieu andewi polong hiji palampiasan napsu, disampaikan leuwih smp éta. Sapatemon andewi hiji ganas nu mangrupa kabutuhan napsu autopilot hungkul, disampaikan Delaware leuwih patriot nyaeta NYATUkeun debur kakuatan kapnya jeung berpind, Identik jeung Yoni, rohMANI nu asup legenda RAHIMi pibakaleun ngaJADIna kenapa nu berjerawat emigrasi.

Moal NYATU mun urang bermunculan dirakit rilis éra, sieun jeung kahariwang.
Tarapti diterobos ngumbah “sembako” bisi jengkel tai Hyang (kokotor/hahalang ngamanunggal).

Cag,
Rampés!

#bs